Filozófiája az élete

"Valamiben hinni annyit jelent, mint vállalni a Sorsodat"

  A jelen...

           Ma saját kurzusokat vezet, tréningeket tart, valamint felkérték a szombathelyi ELTE oktatói státuszába, ahol komplementer medicinát tanít.

Az utóbbi években rengeteg előadást tartott  a "Női kód", "Metafizikai és fizikai kommunikáció", "Párkapcsolati dilemmák", "Újratervezés az életedhez", " Szülő-gyermek kapcsolat", "Egészséges táplálkozás", stb., témakörökben. Különböző tematikájú táborokat szervez, céges tréningeket tart.  Szakmai cikkei jelennek meg az "eletmod-magazin.com" és más oldalakon, illetve két könyvet írt, "Kettős valóság" és "Kezedben az egészséged" címmel, harmadik könyve pedig a kézirat lektorálása alatt áll. Az elmúlt időszakban több interjú és film készült munkásságáról, ahol minden esetben szakmai céljai között első és legfontosabb terveként említi, hogy saját fejlődése mellett elköteleződötten képviselje az alapvető emberi értékeket, a pozitív és szimmetrikus kommunikációt a társadalom gyógyulásáért.

A múlt...    

           1972. augusztus 30-án született Sopronban. Kisgyermekkora folyamatos szemlélődésben telt. Hamar megértette, hogy az ember csakis a természettel összhangban élhet harmonikus életet. Próbált magyarázatot keresni a lét értelmére, az emberi kapcsolatok minőségeire. Szoros kapcsolatba került a művészetekkel, főként az írással. Rengeteg verse, elbeszélése született már ebben az időben is.

           Felnőtt életét pedagógusként kezdte el, ahol belelátahatott a gyermekek világképébe, a családok kapcsolatrendszereibe, valamint a nagyobb közösségek és az individum kapcsolatába. Ráébredt bizonyos társadalmi részvételt erősítő technikákra és hogy hogyan fejleszthető a közösségi kohézió. Később a helyi plaza marketingigazgatójaként az üzleti életben is megfigyelte az emberek érzelmi reakcióit, melyeket a külvilág ingereire adnak. Feltérképezte lassan a személyiségi típusokat, valamint a testi betegségek mögött meghúzódó lelki/mentális problémákat. Ráébredt, hogy ezek bizonyos embereknél hasonló mintázatokat adnak.

Harminc éves korában úgy döntött, hogy életét az emberek megsegítésének szentelI.

Megalapította a Soproni Önzetlen Szolgálatot, amely alapítványi  keretén belül rászoruló családok számára osztanak ételt és ruhát. Középiskolákban tartott "érzékenyítő" órákat, ahol önismerettel és emberi értékekkel foglalkoznak a mai napig. Tanított a Nemzetközi és Magyarországi Metafizikai Tudományos Kutató Intézetben is. Idő közben megnyitotta saját rendelőjét, ahol a mai napig lélekterápiával és természetgyógyászattal segít a hozzá fordulóknak. Több hónapot töltött Indiában. Egyre több tapasztalatot szerezvén kialakította saját gyógyító módszereit, melyek eredménnyel működnek, mint a lelki mint a fizikai betegségek területén. 2014. március 22-én megkapta a Honoris Causa tiszteletbeli doktori címet, mely a Hu-Man Medica Parabolikus Doktor ('Dr) megjelöléssel erősítette szakmai munkáját.